Đóng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

XI MĂNG TRẮNG THƯƠNG HIỆU AALBORG

08/05/2019 THÔNG TIN SẢN PHẨM

Xi măng AALBORG WHITE® cung cấp:

  • Độ trắng vượt trội
  • Thành phần đồng nhất
  • Hiệu suất ổn định.

Xi măng AALBORG WHITE® sở hữu nhiều phẩm chất độc đáo có ý nghĩa lớn đối với kết quả hoàn thành. AALBORG WHITE® được sử dụng rộng rãi ứng dụng trong ngành xây dựng và xây dựng.

  • Bê tông cốt thép dự ứng lực và gia cố thông thường
  • Sản phẩm đúc sẵn
  • Đá nhân tạo
  • Bê tông cốt sợi thủy tinh (GRC)
  • Bê tông hiệu suất cực cao (UHPC)
  • Vữa trộn khô
  • Bê tông đúc tại chỗ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Xi măng AALBORG WHITE®  phải được giữ trên pallet với bao bì nhựa chưa mở cho đến khi nó được sử dụng. Các pallet nên được lưu trữ trong một môi trường khô ráo để giảm tốc độ hấp thụ độ ẩm. Xi măng đã được lưu trữ trong hơn 4 tháng nên được kiểm tra và / hoặc thử nghiệm trước khi sử dụng.